Tidsel er pt lukket. Velkommen til Tidsel, Danmarks mest erfarne viklekonvertør.

Shop

Tidsel sælger ikke længere færdige slynger, vikler, bæreseler, ringslynger mm. 
Tidsel er KUN konvertering af kundernes vikler. 
Hvis du mangler en færdigsyet, så kontakt mig eller kig på www.abeunger.dk
Slyngeshop Tidsel